Chord/Tab song: An thái trong Giê-xu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: An thái trong Giê-xu - (1.An thái trong Jê [C]sus khi biết chính mình [Am]Ngài. Cảm ...)

2 years ago1049 Nik Day
--
1.An thái trong Jê [C]sus khi biết chính mình [Am]Ngài.
Cảm biết yêu thương [F]Ngài cho [G]con, Đấng gánh thay mọi [C]tội
 
Khi lắng nghe lời [C]Ngài, khi bước trong thánh [Am]ý.
Khi biết rõ chính [F]Ngài là [G]ai. An thái trong Jê [C]sus
 
Điệp khúc:
Ngài ban niềm [F]tin, [Am]xua tan tuyệt [G]vọng.
Ngài ban sức [F]sống [Am]khi đời con mỏi [G]mệt
Ngài chính nơi [F]yên bình [G]giữa trời đêm bão [Am]tố.
Tìm đâu thái an trên [F]đời, [G]bình an chỉ trong [C]Jêsus
 
2. An thái trong Jê [C]sus, khi bước đi cùng [Am]Ngài. [F]
Qua những con đường [F]Ga-li- [G]lê đến Giê-ru-sa- [C]lem
Tim vỡ tan được [C]lành, nước mắt lau ráo [Am]hết,
Khi sống như chính [F]Ngài đã [G]sống, an thái trong Jê [C]sus

Chords List

Chord: An thái trong Giê-xu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like