Hợp âm: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Ab C E Gb - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Ab7#5

(A flat seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtAb C E GbCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Ab7(+5) ; Abaug7 ; Ab+7 ;Hợp âm liên quan G#7#5 ;

Hợp âm [Ab7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 5 5 x] - Advanced
[x x 6 9 7 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab7#5]

Hợp âm: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele