1. Đập vỡ cây [Am] đàn giận đời đập vỡ cây đàn Người ơi người ơi! Tình ơi tình [F] ơi! Đập vỡ cây [Am] đàn giận đời bạc trắng như [Dm] vôi Giận [Am] người điên đảo quên [E] lời. Đập vỡ cây [Am] đàn giận người con gái yêu đàn Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để [F] nguôi Đập vỡ cây [Am] đàn giận người đổi trắng thay [Dm] đen Giận [E] đời trở như bàn [Am]...