Bâng [Am] khuâng ta miên man như chìm [Dm] trong kỷ niệm Trên phố [F] vắng giờ [G] còn ai với [C] ai Người làm [Dm] sao khi mưa giăng [Am] đầy Giờ này một mình [F] ta vây kín nỗi quạnh [Em] hiu Tình [C] ơi sao tình vội chắp [Am] cánh bay cao Em [G] hỡi giờ nơi [Dm] nào Để ta giờ [E7] này một mình ngồi ôm niềm nhớ Cô [Am] đơn ta lang thang đi tìm...