1. Chuyện tình đôi [Am] mươi chan chứa không bao giờ [F] vơi như [G7] dòng suối tình êm [C] ái [Am] Có anh và [Dm] em còn ai còn ai [E7] nữa đã yêu nhau trong [Am] cuộc đời Chuyện mình từ một chiều dừng chân [Dm] trú mưa ta bên nhau nhìn công viên lá [G] đổ Tuy chưa quen mà sao tình như [C] đã, dẫu ngoài còn [E7] e 2. Trời làm mưa [Am] tuôn nên kh...