[Am] Ðến nay thu tàn [E7] phương xa kìa chiếc én bay về [Am] Khuất sau non ngàn [E7] riêng ta nhìn đâu thấy [Am] bóng quê [Dm] Kìa mấy liếp [Am] tranh [G] đằng xa luyến bao làn [C] khói sương [Am] Kìa bóng lá [Dm] xanh còn vương lấy tiếng chuông chiều [E7] buông [Am] Sống xa một mình [E7] ta đau lòng nhớ tới quê nhà [Am] Nước non bao tình [E7]...