Làng [A] tôi bây giờ đất chật người [F#m] đông Không [E] còn luỹ [Bm] tre nắng [C#m] rát trưa [E7] hè Làng [A] tôi bây giờ ngõ hẹp đường [F#m] khuya Không [E] còn tiếng [Bm] ru à [C#m] ơi không [A] còn Làng [A] tôi bây giờ kín cổng nhà [F#m] ai Xa [E] vời bước [Bm] chân đầu [C#m] xóm xa [E7] vời Làng [A] tôi bây giờ chẳng còn bờ [F#m] ao Mưa [E]...