Bài hát của Đăng Khánh

Cảm âm, hợp âm, tabs những bài hát của nghệ sĩ Đăng Khánh

Đăng Khánh

Đăng Khánh
a few seconds ago0 Views 0 songs

Đăng Khánh tên thật là Nguyễn Nhật Thăng sinh năm 1945 tại Nam Định.

Học Classical guitar – N.S.Hoàng Bửu
Học Classical Piano – Cha Tiến Dũng – Trường Suối Nhạc Sàigòn
B.S – Đại học Khoa học Sài Gòn
D.S – Đại Học Nha Y khoa Sài Gòn
D.M.D University of Alabama in Birmingham
Moores School of Music – University of Houston, TX

Member:
ADA, FADI
Orpheus Chorus – University of Houston
National Association of Composers USA

Founder:
Mozart Institute of Music – Houston, TX
Voice of Vietnam Radio – Houston, TX

Theo dangkhanhmusic.com