1. Miền tây quê [Em] hương ai về, ai nhớ, ai thương Vừa qua Long An, Chợ Đào hương lúa còn [Am] vương Tiền Giang, Mỹ Tho, Cái [Em] Bè, Gò Công, Tân [G] Phước Rạch Miễu xây [D] cầu đường về Bến Tre gần [B7] hơn Đường đi Vĩnh [Em] Long không còn những chuyến phà xưa Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió [Am] đưa Trà Vinh, Trà Cú đón [Em] chào mời nhau...