Hợp âm - tab: Tàu Biển - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tàu Biển - (Có giấc [C]mơ tôi [G]chờ mỗi sớm [Am]mai, sóng xô lên [F]bờ ...)

a year ago1003 KoQuet
--
Có giấc [C]mơ tôi [G]chờ mỗi sớm [Am]mai, sóng xô lên [F]bờ
Và tôi [C]mang theo bao lời thở [Dm]than gieo
vào đời ngổn [Am]ngang treo xuống trên sương [F]mờ.
Ấy thế [C]nhưng tôi [G]khờ lúc nắng [Am]lên, sóng đi xa [F]bờ
Thế [C]nên tôi đang tập [Dm]bước lênh [Am]đênh. [F]
 
[C]Giữa đám đông mấy ai buồn [G]chờ cơn [Am]mưa tắm mát linh [F]hồn
Tiếng bánh [C]xe bước theo mòn [Dm]lối trên dòng [Am]nước. [F]
Giữa thế [C]gian lắm xoay vần [G]nhìn quanh [Am]xem , những thứ Tôi [F]cần
có mấy [C]ai muốn thân mình [dm]xước [Am]đi trong hoài [F]bão.
 
Những khát [C]khao, vội lướt theo cơn [G]mơ
Trời thênh [Am]thang , biết sao cho [F]vừa.
Ngày xanh [C]đi qua, trong lòng tự [Dm]hoan ca
nơi này mình [Am]thân ta, có sao đâu [F]mà '?
Ấy thế [C]nhưng, Tôi [G]khờ nắng tắt [Am]đi, sóng vương mây [F]mờ
Bão [C]giông.. đang ập [Dm]đến , trong làn [Am]khói... [F]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tàu Biển - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích