Hợp âm - tab: LÁCH TẤT TẢ ĐÓN TẾT - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: LÁCH TẤT TẢ ĐÓN TẾT - (Phiên khúc 1: Chữ [C]Tết với chữ [C/E]Mệt một [F]vần Một ngà...)

a year ago1132 Pop Mew Amazing
--
Ver Hậu Lương Pianist Tông gốc: [C] có thể chỉnh cơ bản để chơi Intro: Nốt: C4-G4-A4-G4-E4-D4-C4-C4-G4-A4-G4 x2 C6 vô hợp âm [Cadd9] [C/E] [Fadd9] x3 [D] [D/F#] [G]
Phiên khúc 1:
Chữ [C]Tết với chữ [C/E]Mệt một [F]vần
Một ngày phải [C]làm hết
công [C/E]việc của một [F]tuần
Tổ [C]Tiên nếu còn [C/E]sống
[F]Chắc phải thốt lên rằng
Mùa [D]Tết sao giống [D/F#]như Mùa Hè [G]Xanh
 
Nghỉ [C]ngơi thấy xa [C/E]xôi diệu [F]vợi
Mồ hôi cả [C]nhà tưới
được cây [C/E]mai ngoài [F]trời
Xả [C]hơi không [C/E]thấy
Chỉ [F]thấy xả nước lau nhà
Dù đang [D]đứng nhưng
tâm [D/F#]hồn muốn gục [G]ngã
 
Pre:
[Am7]Lách tất tả
Có vô vàn cách
[F]Để mùa xuân đến
Bước đi chân [C]sáo theo nhịp phách
Tiếng cười khanh [Gsus4]khách
Bên câu chuyện năm mới
[Am7]Sẽ không. Đầu tắt mặt tối
[F]Sẽ ngồi bên nhau
Nhìn lên [C]cao
Thấy pháo hoa
Kìa [G]Xuân đã về
 
Điệp khúc:
[Cadd9]Một năm rất vui
Lách qua [Am7]ngày đầu năm với tui
[Fadd9]Quà bánh cứ khui
Lách hết [G]mùng vẫn còn vui
[Cadd9]Nói có sách
Lách có [Am7]cách
Cách vô vàn cách
Lo gì
[Fadd9]Lách qua hết những
tất tả thật [G]nhanh
(Chuyện gì cũng xong)
 
Xả [Cadd9]hơi chơi Tết
Việc [Am7]gì cũng xong hết
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
Nghỉ xả [Cadd9]hơi
Xơi KitKat
Mùa [Am7]xuân này thật khác
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
 
Phiên khúc 2:
[C]Xả hơi ăn chơi
[C/E]Xả hơi làm [F]đẹp
“Xả hơi” nồi cơm cúng [C]giao thừa
Xả hơi [C/E]dù đang dọn [F]dẹp
Xả hơi đầu óc ngồi
[C]tính kế lách qua
[C/E]Muôn vàn câu [F]hỏi truyền thống
Vì sao thiệp hồng vẫn [D]trống
Khi nào con cháu
trong [D/F#]nhà mới [G]đông?
(Dạ con hỏng biết nữa)
 
Pre:
[Am7]Lách tất tả
Có vô vàn cách
[F]Để mùa xuân đến
Bước đi chân [C]sáo theo nhịp phách
Tiếng cười khanh [Gsus4]khách
Bên câu chuyện năm mới
[Am7]Sẽ không. Đầu tắt mặt tối
[F]Sẽ ngồi bên nhau
Nhìn lên [C]cao
Thấy pháo hoa
Kìa [G]Xuân đã về
 
Điệp khúc:
[Cadd9]Một năm rất vui
Lách qua [Am7]ngày đầu năm với tui
[Fadd9]Quà bánh cứ khui
Lách hết [G]mùng vẫn còn vui
[Cadd9]Nói có sách
Lách có [Am7]cách
Cách vô vàn cách
Lo gì
[Fadd9]Lách qua hết những
tất tả thật [G]nhanh
(Chuyện gì cũng xong)
 
Xả [Cadd9]hơi chơi Tết
Việc [Am7]gì cũng xong hết
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
Nghỉ xả [Cadd9]hơi
Xơi KitKat
Mùa [Am7]xuân này thật khác
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
 
Are you ready to dance? 3.2.1 [C] [Bb] [Ab] [Bb] [Gsus4]
 
Giang tấu: [Fadd9] [G] [Em7] [E/G#] [Am7] x2
 
Điệp khúc:
[Cadd9]Một năm rất vui
Lách qua [Am7]ngày đầu năm với tui
[Fadd9]Quà bánh cứ khui
Lách hết [G]mùng vẫn còn vui
[Cadd9]Nói có sách
Lách có [Am7]cách
Cách vô vàn cách
Lo gì
[Fadd9]Lách qua hết những
tất tả thật [G]nhanh
(Chuyện gì cũng xong)
 
Khúc này chơi tiết tấu Disco: Kết
Xả [Cadd9]hơi chơi Tết
Việc [Am7]gì cũng xong hết
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
Nghỉ xả [Cadd9]hơi
Xơi KitKat
Mùa [Am7]xuân này thật khác
[Fadd9]La di da
La di da
[G]La di da di da
 
[Cadd9]Xả hơi ăn tết khó đâu mà!

Danh sách hợp âm

Hợp âm: LÁCH TẤT TẢ ĐÓN TẾT - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích