Chord/Tab song: Kíp Đến Tôn Thờ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Kíp Đến Tôn Thờ - ([G]Thiên thần xuống kìa [Em]ánh sáng [Bm]huy hoàng, [C]Lướt ...)

a year ago527 Henry Smart
--
[G]Thiên thần xuống kìa [Em]ánh sáng [Bm]huy hoàng,
[C]Lướt khắp [Bm]trên hải, [D7]giang, sơn, [G]hà;
[G]Xưa ngợi danh Tạo [Em]hóa Đấng hiển vang,
[Am]Bữa nay rao Jê [D]sus sanh hạ.
 
Điệp Khúc:
[Bm]Kíp đến tôn thờ, [Em]cúi xuống tôn thờ,
[C]Kính chúc [Am]Vua vinh [D7]quang hạ [G]sinh.

Chords List

Chord: Kíp Đến Tôn Thờ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like