Hợp âm - tab: Heart‐Shaped Box - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Heart‐Shaped Box - ( Standard tuning Intro I use this for the verse as......)

a year ago405 Nirvana
--
Standard tuning

Intro
I use this for the verse as well---------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------|
-----4--------------------2--------4-------------1-1-1-1-1-1-1-|
---4---4-----5-------2-----------4---4-----5-------------0-0-0-|
-2---------5---5---2----2---2--2---------5---5-----------------|
---------3-------0---------------------3-------0---------------|


( Tab from: http://www.guitartabs.cc/tabs/n/nirvana/heart_shaped_box_acoustic_tab.html )
Chorus
Listen to the song for the strumming pattern

[B5] [G5] [E7]

---x-------3-------0--------------------------------------|
---x-------3-------0--------------------------------------|
---4-------0-------1--------------------------------------|
---4-------0-------0--------------------------------------|
---2-------x-------2--------------------------------------|
---x-------3-------0--------------------------------------|

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Heart‐Shaped Box - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích