Hợp âm - tab: Chuyện Loài Cỏ Đêm - Hoàng Trang - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Chuyện Loài Cỏ Đêm - Hoàng Trang - (Tôi kể một câu[A] chuyện Chuyện loài cỏ[F#m] đêm sống trong ...)

3 years ago834 Hoàng Trang
--
Chuyện Loài Cỏ Đêm Tác giả: Hoàng Trang Ca sỹ : Đan Phượng Rhumba/77 tone A
Tôi kể một câu[A] chuyện
Chuyện loài cỏ[F#m] đêm sống trong vùng tăm[C#m] tối.
Chuyện thật xa[D] xưa,bây giờ tôi còn[Bm] nhớ
Xin[E7] kể cùng [A] người nghe
Ngày[F#m] xưa nơi một [C#m]thôn nghèo,
có đôi nhân[F#m] tình sống thật là ấm[E7] êm.
Nàng bán hàng ngược [E7]xuôi mãi lo cho[E7] chàng
vùi mài [A]sử kinh.
 
Năm ấy nhà vua[A] truyền mở hội khoa[F#m] thi
kén thêm người tài[C#m] đức
Nàng vội lo[D] toan cho chàng lộ[Bm] phí
để [E7]lên đường [A] dự thi.
Ngày[F#m] đi tay cầm tay[C#m] buồn
biết bao nhiêu[F#m] lời hứa hẹn thề sắc[E7] son.
Anh hứa ngày vinh[E7] quy sẽ không
phụ ơn nàng khổ nhọc[A] ngày đêm.
 
Thế rồi ngày tháng[D] trôi nơi kinh thành xa[A] xôi,
chàng đi mãi không[A] về.
Quê nhà nàng trông[D] ngóng hun hút bóng tin chàng,
nên buồn đau [A] héo hon.
Thế rồi một ngày[D] kia, tin từ kinh đô[A] báo
Trạng nguyên về quê[E7] nghèo, đón người xưa dấu[Bm] yêu,
nhưng khi về [D]đến thì nàng
mới chết hôm[E7] qua sau những ngày tháng[A] đợi chờ
 
Thương xót người chung[A] tình,
chàng bèn truyền[F#m] xây mộ nàng bằng đá[C#m] quý.
Được một đêm[D] sau, ngay trong lòng
[Bm] đá bỗng[E7] mọc loài[A] cỏ xanh.
Lạ[F#m] thay khi màn đêm [C#m]tàn lúc sao mai[F#m] mọc
bỗng loài cỏ héo[E7] hon, hôm sau lại xanh
tươi nên người ta[E7] gọi chuyện loài [A]cỏ đêm

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Chuyện Loài Cỏ Đêm - Hoàng Trang - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích