Hợp âm - tab: Cho Nước Trời Mai Sau - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Cho Nước Trời Mai Sau - (Trái đất [G]này nơi con người náu [C]thân. Thế gian [Am]này ...)

a year ago519 Lm. Nguyễn Duy
--
Capo 4
Trái đất [G]này nơi con người náu [C]thân.
Thế gian [Am]này con [D]đường dẫn lên [G]trời.
Kiếp sống [G]này ta xây dựng thế [Am]giới
để dọn [D]đường cho Nước Trời mai [G]sau.
 
Chúa cho [C]ta niềm vui sống bên muôn [Bm]người. [E7]
Chúa cho [Am]ta cuộc [D]sống dẫn lối lên [G]trời.
Mừng vui [Bm]đi lo [E7]chi ngày mai sẽ [Am]tới.
Hãy vững [D]tâm trời [A7]xanh đang đón chờ [D7]ta.
 
Trái đất [G]này nơi con người náu [C]thân.
Thế gian [Am]này con [D]đường dẫn lên [G]trời.
Kiếp sống [G]này ta xây dựng thế [Am]giới
để dọn [D]đường cho Nước Trời mai [G]sau.
 
Chúa cho [C]ta vầng tim biết yêu thương [Bm]hoài. [E7]
Chúa cho [Am]ta hạnh [D]phúc nếu muốn tin [G]Người
để đời [Bm]ta hôm [E7]nay và mãi sau [Am]đó
còn vẫy [D]tay đời [A7]kia đang đón chờ [D7]ta.
 
Trái đất [G]này nơi con người náu [C]thân.
Thế gian [Am]này con [D]đường dẫn lên [G]trời.
Kiếp sống [G]này ta xây dựng thế [Am]giới
để dọn [D]đường cho Nước Trời mai [G]sau.
 
Dẫu nguy [C]nan đường đi có khi đau [Bm]buồn [E7]
có lo [Am]chi tình [D]Chúa dẫn lối đưa [G]đường.
Niềm tự [G]tin vươn cao về nơi phía [Am]trước,
làm chứng [D]cho tình [A7]yêu Thiên Chúa triền [D7]miên.
 
Trái đất [G]này nơi con người náu [C]thân.
Thế gian [Am]này con [D]đường dẫn lên [G]trời.
Kiếp sống [G]này ta xây dựng thế [Am]giới
để dọn [D]đường cho Nước Trời mai [G]sau.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Cho Nước Trời Mai Sau - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích