Chord/Tab song: Cá Rô - The Cassette

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cá Rô - The Cassette - (Một chiều mùa [G]đông ông ngồi trước [Am]sông Ông ngắm mây [...)

2 years ago1158 Fox The Cassette
--
Một chiều mùa [G]đông ông ngồi trước [Am]sông
Ông ngắm mây [D]trời đợi con cá rô cắn [Em]mồi
Một chiều mùa [C]xuân ông còn bâng [G]khuâng
Cho đến bao [Am]giờ ông mới kiếm được tình [D]yêu
 
Một chiều mùa [G]hạ chạy xe tay [Am]ga
Bỗng nghĩ trong [D]đầu những lúc ông về [Em]già
Một chiều mùa [C]thu tâm hồn lãng [G]du
Ông mới hiểu [Am]rằng đây chính [D]là thiên [G]đường
 
Vậy mà [C]ôi giời [Cm]ơi, ngày [G]mai ông đã [D]đi lấy [Em]vợ
Chẳng biết [Am]mai sau này thế nào, ông đâu cần [D]biết
 
Một chiều mùa [G]đông lại ngồi trước [Am]sông
Lại ngắm mây [D]trời đợi con cá rô cắn [Em]mồi
Một chiều mùa [C]xuân vẫn còn bâng [G]khuâng
Cho đến bao [Am]giờ ông mới [D]được yêu [G]thương
 
Vậy mà [C]ôi giời [Cm]ơi, ngày [G]mai ông đã [D]đi lấy [Em]vợ
Chẳng biết [Am]mai sau này thế nào, ông đâu cần [D]biết
 
Một chiều mùa [G]đông lại ngồi trước [Am]sông
Lại ngắm mây [D]trời đợi con cá rô cắn [Em]mồi
Một chiều mùa [C]xuân không còn bâng [G]khuâng
Vì đến bây [Am]giờ ông đã [D]già thật [G]rồi
Một chiều mùa [C]xuân không còn bâng [G]khuâng
Vì đến bây [Am]giờ ông đã [D]già thật [G]rồi

Chords List

Chord: Cá Rô - The Cassette - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like