Hợp âm - tab: Ấm tình quê Bác - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Ấm tình quê Bác - (V1: Một khoảng [G]trời xanh trong có làn mây [Em]trắng như [...)

a year ago918 Văn An
--
V1:
Một khoảng [G]trời xanh trong có làn mây [Em]trắng như [Am]bông
Trên đường [G]về thăm quê [D7]Bác
Mà có biết [C]bao xúc động trong [Am]lòng [D]
Một nếp [G]nhà đơn [Em]sơ với thời tuổi [G]trẻ đầy ước [C]mơ
Đây mảnh [Em]vườn quê năm [G]xưa
Như còn dấu [C]chân Bác [D]đến bây [G]giờ
 
Dk:
Nghĩ về [G]Bác lòng con trong sáng [Em]hơn
Đứng nơi [Am]đây mà rộng mở tâm [C]hồn
Lời của [Am]Bác dẫn con [C]đi với niềm mơ ước [D7]lớn
Niềm tin sắt [G]son chắp cánh cho [Am]con
Vượt chông [A7]gai qua những chặng [D]đường
Dk:
Nghĩ về [G]Bác lòng con trong sáng [Em]hơn
Đứng nơi [Am]đây mà rộng mở tâm [C]hồn
Lời của [Am]Bác dẫn con [C]đi với niềm mơ ước [D7]lớn
Niềm tin sắt [G]son chắp cánh cho [Am]con
Vượt chông [D]gai qua [D]những chặng [G]đường
 
V1:
Một khoảng [G]trời xanh trong có làn mây [Em]trắng như [Am]bông
Trên đường [G]về thăm quê [D7]Bác
Mà có biết [C]bao xúc động trong [Am]lòng [D]
Một nếp [G]nhà đơn [Em]sơ với thời tuổi [G]trẻ đầy ước [C]mơ
Đây mảnh [Em]vườn quê năm [G]xưa
Như còn dấu [C]chân Bác [D]đến bây [G]giờ
Dk:
Nghĩ về [G]Bác lòng con trong sáng [Em]hơn
Đứng nơi [Am]đây mà rộng mở tâm [C]hồn
Lời của [Am]Bác dẫn con [C]đi với niềm mơ ước [D7]lớn
Niềm tin sắt [G]son chắp cánh cho [Am]con
Vượt chông [A7]gai qua những chặng [D]đường
Dk:
Nghĩ về [G]Bác lòng con trong sáng [Em]hơn
Đứng nơi [Am]đây mà rộng mở tâm [C]hồn
Lời của [Am]Bác dẫn con [C]đi với niềm mơ ước [D7]lớn
Niềm tin sắt [G]son chắp cánh cho [Am]con
Vượt chông [D]gai qua [D]những chặng [G]đường
Vượt chông [D]gai.... qua [D]những..... chặng [G]đường

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Ấm tình quê Bác - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích