Sheet bản nhạc bài hát: Xa lạ - Vũ Thành An - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Xa lạ - Vũ Thành An - PDF - (1. Lang [F] thang giữa dòng người xa [Gm] lạ Run [C7] run đá...)

3 years ago553 Vũ Thành An Sheet
Có thể bạn thích