Sheet bản nhạc bài hát: Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn - PDF

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Sài Gòn tình tôi - Nguyễn Tâm Hàn - PDF - (1. Hoàng [G] hôn dần [D] buông [G] tôi nhớ [D] trời Sài [Em]...)

3 years ago481 Nguyễn Tâm Hàn Sheet
Có thể bạn thích