Hợp âm: Gmaj9 - G major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gmaj9 - G major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: G B D F# A - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

Gmaj9

(G major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG B D F# ACấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế GM9 ; GMaj7(add9) ; GM7(add9) ; Gmajor7(add9) ; GM7/9 ; GMaj7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gmaj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 0 2 0 2] - Intermediate
[x 10 7 7 7 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gmaj9]
Other [Ukulele] finger positions of [Gmaj9]

Hợp âm: Gmaj9 - G major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele