Hợp âm: Gbsus4 - G flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbsus4 - G flat suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Gb B Db - Cấu trúc quãng: R 4 5

Gbsus4

(G flat suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtGb B DbCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Gb4 ; Gb#3 ;Hợp âm liên quan F#sus4 ;

Hợp âm [Gbsus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 4 4 2 2] - Intermediate
[x 9 9 11 12 9] - Intermediate
[x x 4 6 7 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gbsus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbsus4]

Hợp âm: Gbsus4 - G flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele