Hợp âm: Gbmaj7 - G flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbmaj7 - G flat major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: Gb Bb Db F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Gbmaj7

(G flat major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtGb Bb Db FCấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Gbmajor7 ; GbM7 ; GbMaj7 ;Hợp âm liên quan F#maj7 ;

Hợp âm [Gbmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 2 1] - Intermediate
[2 x 3 3 2 x] - Advanced
[x 9 8 6 6 6] - Advanced
[x 9 11 10 11 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gbmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbmaj7]

Hợp âm: Gbmaj7 - G flat major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele