Hợp âm: Gbmaj13 - G flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbmaj13 - G flat major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: Gb Bb Db F Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Gbmaj13

(G flat major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtGb Bb Db F EbCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế GbM13 ; GbMaj7(add13) ; GbM7(add13) ; Gbmajor7(add13) ; GbM7/13 ; GbMaj7/13 ; GbM6 ; GbMaj7(add6) ; GbM7(add6) ; Gbmajor7(add6) ; GbM7/6 ; GbMaj7/6 ;Hợp âm liên quan F#maj13 ;

Hợp âm [Gbmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 1 1 1 2 1] - Advanced
[x 9 x 10 11 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gbmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbmaj13]

Hợp âm: Gbmaj13 - G flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele