Hợp âm: Gbm7b5 - G flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbm7b5 - G flat minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Gb A C E - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Gbm7b5

(G flat minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtGb A C ECấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gbº7 ; Gb1/2dim ; Gb1/2dim7 ; Gbm7(b5) ; Gbm7(-5) ;Hợp âm liên quan F#m7b5 ;

Hợp âm [Gbm7b5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 5 5 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gbm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbm7b5]

Hợp âm: Gbm7b5 - G flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele