Hợp âm: Gbdim - G flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbdim - G flat diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: Gb A C - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Gbdim

(G flat diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtGb A CCấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan F#dim ;

Hợp âm [Gbdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 2 1 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gbdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbdim]

Hợp âm: Gbdim - G flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele