Hợp âm: Gb9 - G flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb9 - G flat ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: Gb Bb Db E Ab - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

Gb9

(G flat ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtGb Bb Db E AbCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế Gb7(add9) ; Gb7/9 ;Hợp âm liên quan F#9 ;

Hợp âm [Gb9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 5 4] - Advanced
[x 9 8 9 9 9] - Advanced
[14 x 14 13 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gb9]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb9]

Hợp âm: Gb9 - G flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele