Hợp âm: Gb7sus4 - G flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb7sus4 - G flat dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Gb B Db E - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

Gb7sus4

(G flat dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtGb B Db ECấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan F#7sus4 ;

Hợp âm [Gb7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 4 2 4 2 2] - Intermediate
[x x 4 6 5 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gb7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb7sus4]

Hợp âm: Gb7sus4 - G flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele