Hợp âm: Gb7 - G flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb7 - G flat dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Gb Bb Db E - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

Gb7

(G flat dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtGb Bb Db ECấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Gbdom ; Gbdom7 ;Hợp âm liên quan F#7 ;

Hợp âm [Gb7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 2 0] - Rookie
[x 9 11 9 11 9] - Intermediate
[2 4 2 3 2 2] - Intermediate
[2 4 x 3 5 x] - Advanced
[x x 4 6 5 6] - Advanced
[x 9 11 11 11 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Gb7]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb7]

Hợp âm: Gb7 - G flat dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele