Hợp âm: Gb13 - G flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb13 - G flat thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Gb Bb Db E Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

Gb13

(G flat thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtGb Bb Db E EbCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Gb7(add13) ; Gb7/6 ; Gb7/13 ; Gb7(add6) ; Gbdom7/6 ; Gbdom7/13 ; Gbdom6 ; Gbdom13 ; Gbdom7(add6) ; Gbdom7(add13) ;Hợp âm liên quan F#13 ;

Hợp âm [Gb13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 4 4] - Advanced
[2 4 2 3 4 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb13]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb13]

Hợp âm: Gb13 - G flat thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele