Hợp âm: G7b5 - G seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G7b5 - G seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: G B C# F - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

G7b5

(G seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG B C# FCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế G7(b5) ; G7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 3 4 2 x] - Advanced
[x x 5 6 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [G7b5]

Hợp âm: G7b5 - G seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele