Hợp âm: G5 - G power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G5 - G power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: G D - Cấu trúc quãng: R 5

G5

(G power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtG DCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 5 5 x x x] - Rookie
[x 10 12 12 x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [G5]
Other [Ukulele] finger positions of [G5]

Hợp âm: G5 - G power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele