Hợp âm: G#9 - G sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#9 - G sharp ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: G# C D# F# A# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

G#9

(G sharp ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG# C D# F# A#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế G#7(add9) ; G#7/9 ;Hợp âm liên quan Ab9 ;

Hợp âm [G#9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 3 1 x] - Advanced
[4 6 4 5 4 6] - Advanced
[x x 6 5 7 6] - Advanced
[x 11 10 11 11 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#9]
Other [Ukulele] finger positions of [G#9]

Hợp âm: G#9 - G sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele