Hợp âm: Fsus2 - F suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fsus2 - F suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: F G C - Cấu trúc quãng: R 2 5

Fsus2

(F suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtF G CCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế F2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 8 10 10 8 8] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Fsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Fsus2]

Hợp âm: Fsus2 - F suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele