Hợp âm: Fmaj13 - F major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fmaj13 - F major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: F A C E D - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Fmaj13

(F major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtF A C E DCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế FM13 ; FMaj7(add13) ; FM7(add13) ; Fmajor7(add13) ; FM7/13 ; FMaj7/13 ; FM6 ; FMaj7(add6) ; FM7(add6) ; Fmajor7(add6) ; FM7/6 ; FMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fmaj13] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 2 2 3 x] - Advanced
[1 x 2 2 3 1] - Advanced
[13 12 12 12 13 12] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Fmaj13]

Hợp âm: Fmaj13 - F major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele