Hợp âm: Fm9 - F minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fm9 - F minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: F G# C D# G - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Fm9

(F minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF G# C D# GCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Fminor9 ; Fmin9 ; Fm7/9 ; Fm7(add9) ; F-7/9 ; F-7(add9) ; Fmin7/9 ; Fmin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 1 1 1 3] - Intermediate
[x 8 6 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Fm9]

Hợp âm: Fm9 - F minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele