Hợp âm: F9b5 - F ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F9b5 - F ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: F A B D# G - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

F9b5

(F ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF A B D# GCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế F9(b5) ; F9(-5) ; F7/9(b5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 0 1 0 0 x] - Rookie
[x 8 7 8 8 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [F9b5]

Hợp âm: F9b5 - F ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele