Hợp âm: F7b5 - F seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F7b5 - F seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: F A B D# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

F7b5

(F seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF A B D#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế F7(b5) ; F7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 1 2 0 x] - Rookie
[x 8 9 8 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [F7b5]

Hợp âm: F7b5 - F seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele