Hợp âm: F7#5 - F seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F7#5 - F seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F A C# D# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

F7#5

(F seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF A C# D#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế F7(+5) ; Faug7 ; F+7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 1 2 2 x] - Intermediate
[x 8 11 8 10 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [F7#5]

Hợp âm: F7#5 - F seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele