Hợp âm: F13 - F thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F13 - F thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: F A C D# D - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

F13

(F thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtF A C D# DCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế F7(add13) ; F7/6 ; F7/13 ; F7(add6) ; Fdom7/6 ; Fdom7/13 ; Fdom6 ; Fdom13 ; Fdom7(add6) ; Fdom7(add13) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [F13] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 1 2 3 1] - Advanced
[1 x 1 2 3 3] - Advanced
[x 8 7 8 8 10] - Professional
[13 x 13 12 10 10] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F13]
Other [Ukulele] finger positions of [F13]

Hợp âm: F13 - F thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele