Hợp âm: F#9sus4 - F sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#9sus4 - F sharp ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: F# B C# E G# - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

F#9sus4

(F sharp ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtF# B C# E G#Cấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Gb9sus4 ;

Hợp âm [F#9sus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 4 5 4] - Intermediate
[x 9 9 9 9 9] - Intermediate
[14 x 14 13 12 x] - Advanced
[x 9 x 9 9 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [F#9sus4]

Hợp âm: F#9sus4 - F sharp ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele