Hợp âm: F#9b5 - F sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#9b5 - F sharp ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: F# A# C E G# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

F#9b5

(F sharp ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF# A# C E G#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế F#9(b5) ; F#9(-5) ; F#7/9(b5) ;Hợp âm liên quan Gb9b5 ;

Hợp âm [F#9b5] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 1 2 1 1 x] - Advanced
[x 9 8 9 9 8] - Advanced
[2 1 2 1 1 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#9b5]

Hợp âm: F#9b5 - F sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele