Hợp âm: F#9 - F sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#9 - F sharp ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: F# A# C# E G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

F#9

(F sharp ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtF# A# C# E G#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế F#7(add9) ; F#7/9 ;Hợp âm liên quan Gb9 ;

Hợp âm [F#9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 5 4] - Advanced
[x 9 8 9 9 9] - Advanced
[14 x 14 13 11 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#9]
Other [Ukulele] finger positions of [F#9]

Hợp âm: F#9 - F sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele