Hợp âm: F#7 - F sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#7 - F sharp dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: F# A# C# E - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

F#7

(F sharp dominant seventh)

LevelAdvancedCategoryMajor chord ; 7th chord ;
NodesF# A# C# EInterval StructureR 3 5 m7
Descriptionmajor chord with a minor 7
Alternative Symbol F#dom ; F#dom7 ;Related Chords Gb7 ;

Chord [F#7] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 2 0] - Rookie
[x 9 11 9 11 9] - Intermediate
[2 4 2 3 2 2] - Intermediate
[2 4 x 3 5 x] - Advanced
[x x 4 6 5 6] - Advanced
[x 9 11 11 11 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [F#7]
Other [Ukulele] finger positions of [F#7]

Hợp âm: F#7 - F sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele