Hợp âm: F#6 - F sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#6 - F sharp sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: F# A# C# D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

F#6

(F sharp sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtF# A# C# D#Cấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế F#major6 ; F#Maj6 ; F#M6 ;Hợp âm liên quan Gb6 ;

Hợp âm [F#6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 11 11 11 11] - Intermediate
[2 x 1 3 2 x] - Advanced
[2 4 x 3 4 x] - Advanced
[x 9 11 8 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#6]
Other [Ukulele] finger positions of [F#6]

Hợp âm: F#6 - F sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele