Hợp âm: Esus4 - E suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Esus4 - E suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: E A B - Cấu trúc quãng: R 4 5

Esus4

(E suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtE A BCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế E4 ; E#3 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Esus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 2 0 0] - Rookie
[x 7 7 9 10 7] - Intermediate
[x x 2 4 5 5] - Advanced
[x 7 9 9 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Esus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Esus4]

Hợp âm: Esus4 - E suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele