Hợp âm: Ebsus2 - E flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebsus2 - E flat suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Eb F Bb - Cấu trúc quãng: R 2 5

Ebsus2

(E flat suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtEb F BbCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Eb2 ;Hợp âm liên quan D#sus2 ;

Hợp âm [Ebsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ebsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebsus2]

Hợp âm: Ebsus2 - E flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele