Hợp âm: Ebm7b5 - E flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebm7b5 - E flat minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Eb Gb A Db - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

Ebm7b5

(E flat minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtEb Gb A DbCấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Ebº7 ; Eb1/2dim ; Eb1/2dim7 ; Ebm7(b5) ; Ebm7(-5) ;Hợp âm liên quan D#m7b5 ;

Hợp âm [Ebm7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 2 2] - Intermediate
[x 6 7 6 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebm7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm7b5]

Hợp âm: Ebm7b5 - E flat minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele