Hợp âm: Ebaug - E flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebaug - E flat augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: Eb G B - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Ebaug

(E flat augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtEb G BCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#aug ;

Hợp âm [Ebaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 0 0 3] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Ebaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebaug]

Hợp âm: Ebaug - E flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele