Hợp âm: Eb9 - E flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb9 - E flat ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: Eb G Bb Db F - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

Eb9

(E flat ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtEb G Bb Db FCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế Eb7(add9) ; Eb7/9 ;Hợp âm liên quan D#9 ;

Hợp âm [Eb9] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 0 2 1] - Rookie
[x 6 5 6 6 6] - Intermediate
[11 13 11 12 11 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Eb9]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb9]

Hợp âm: Eb9 - E flat ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele