Hợp âm: Eb7#5 - E flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb7#5 - E flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Eb G B Db - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Eb7#5

(E flat seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtEb G B DbCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Eb7(+5) ; Ebaug7 ; Eb+7 ;Hợp âm liên quan D#7#5 ;

Hợp âm [Eb7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 4 2 3] - Advanced
[x 6 9 6 8 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Eb7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb7#5]

Hợp âm: Eb7#5 - E flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele